Bewonersgeschiedenis

Geschiedenis van het gebouw nr. 17 ‘Paulus Potterhuis’.

1845 Jean Louis Le Rutte, adjunct commies bij het dep. van justitie koopt het huis van Willem Bosch, officier van gezondheid bij het O.I. Leger.

1875 Op 27 december 1875 koopt H.C. Voorhoeve, uitgever te Rotterdam, op een openbare veiling.

1943 J.N. Voorhoeve en zijn zoon  J.H.C. Voorhoeve kopen het pand van de Vereniging ‘Lokaal Dunne Bierkade’ voor de vennootschap onder firma ‘Uitgeversfirma J.N. Voorhoeve.

Geschiedenis van het gebouw nr. 18 ‘Van Balckeneynde Huis’

Gebouwd omstreeks 1640

C.D. Balckeneijnde, eigenaar, bouwt naar ontwerp van Pieter Post dit huis met werkplaats ernaast

1646 – 1668 bewoond door Balckeneijnde, architect en stadstimmerman, timmerwerkplaats

1667 – 1670 D.J. van Rheenen, wijnhandelaar

1670 – 1680 H. Heuck rentmeester van Nijmegen en later glasblazer

1680 – 1694 D.J. van Rheenen, wijnhandelaar

1702 – 1717 I. van Dinter, zeepzieder

1778 – 1781 J.A. Lyncker, porseleinfabrikant

1781 – 1801 J.F. Lyncker

1854 – 1908 P.J. van der Lubben, timmerman

1908 – 1923 J.L. van der Lubben, timmerman

1923 – 1946 M.J. Moenes, wed. van der Lubben

1946 – J.H.C. Voorhoeve, uitgever, later Fundatie Voorhoeve

Bron: A.E. Zuidwijk, “Dunne Bierkade 18”, Den Haag 2018