Jan Havickszoon Steen (1626 – 1679)

Jan Steen is een van de beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw. Hij heeft zo’n 450 schilderijen gemaakt. Steen is voornamelijk bekend geworden door zijn genrestukken, waarbij op humoristische wijze het leven van alledag op de hak wordt genomen. Zijn werk is veelzijdig, zo maakte hij ook historiestukken, schilderijen van Oud Hollandse spelen en gebruiken en een enkel portret. Hij werkte vijf jaar in Den Haag. Hier trouwde hij in 1649 met de dochter van de landschapsschilder Jan van Goyen, die op de Dunne Bierkade 16 woonde en werkte. Mogelijk werkte Jan Steen als kunstenaar samen of in het atelier van Jan van Goyen, maar bronnen hierover ontbreken. Het is aannemelijk dat hij bij zijn schoonouders introk. Jan Steen verliet Den Haag in 1654 en vestigde zich in Delft. Hij heeft hierna tevens in Warmond, Haarlem en Leiden gewerkt en gewoond. De werken van Jan Steen hebben een uitgesproken persoonlijk karakter. In zijn schilderijen speelt hij-zelf regelmatige een rol. Ook zijn vrouw en zijn kinderen worden als figuranten opgevoerd. Zijn werken zijn wereldberoemd. In de eregalerij van het Rijksmuseum zijn veel schilderijen van Jan Steen te vinden, waarop soms ook hijzelf en zijn gezin zijn afgebeeld. De Nederlandse uitdrukkingen ‘een huishouden van Jan Steen’ en ‘leven in de brouwerij brengen’ zijn aan hem ontleend.

Bij Jan Steen smelten theater, literatuur en schilderkunst samen. Steen zet ons vaak op het verkeerde been. Hij staat bekend om zijn grappen: spottende karikaturen, tomeloze overdrijvingen, scherpzinnige woordspelingen, geestige contrasten en raadselachtige omkeringen. Het zijn zorgvuldig gekozen stijlmiddelen om de kijker bij de voorstelling te betrekken. Een aantal van Jan Steens schilderijen zijn gestoeld op Bruegheliaanse verwijzingen naar spreekwoorden en gezegden, anderen, zoals de chaotische huishoudens met de drie generaties, zijn geïnspireerd op voorstellingen van de Antwerpse Jacob Jordaens. Zo borduurt hij voort op de Noordelijke schildertraditie en ontwikkelt deze tot ongekende hoogte. 

Een andere beeldstrategie om de zeggingskracht van het kunstwerk te vergroten is het toevoegen van een figuur die ons aankijkt en zodoende een dialoog met ons begint. Dit stijlmiddel werd al door de Italiaanse schilder en schrijver Leon Battista Alberti (1404–1472) in zijn beroemde boek De pictura (Over de schilderkunst, 1435) aangedragen. Alberti besteed een groot deel van zijn boek aan de retorica of de kunst van de welsprekendheid en geeft de schilder een handleiding hoe een schilderij zijn toeschouwer kan aanspreken en overtuigen. Het stijlmiddel van de figuur die ons aankijkt is dus niet nieuw. Het middel werd door Steen veelvuldig gebruikt en werd zijn handelsmerk.

De humor van de 17de eeuw is wezenlijk verschillend van onze tijd, toch werkt een schilderij van Jan Steen nog steeds op de lachspieren. In de Gouden Eeuw hebben toeschouwers de afzonderlijke onderdelen in het schilderij goed op waarde kunnen schatten. Voor ons blijft veel informatie verborgen. 

Naast de inhoudelijke boodschap is de artistieke kwaliteit van de kunstwerken tevens af te lezen aan de dynamische compositieschema’s, de uitmuntende stofuitdrukking en de levensechtheid van de figuren. Zijn figuranten hebben expressieve gelaatsuitdrukkingen; lachen, kijken met een indringende blik of maken een spontaan gebaar. Het schenken van bier of wijn is op zichzelf een vloeiende en daarmee dynamische handeling. Op het schilderij is de handeling al honderden jaren bevroren. Ons voorstellingsvermogen zorgt ervoor dat wij de schijnbare werkelijkheid als realiteit interpreteren. Het lijkt alsof de tijd stil is gezet en er door Jan Steen een ‘snap shot’ is gemaakt. Maar, schijn bedriegt. Het realisme van de Hollandse Barok is een schijnrealisme. Het gaat om een zorgvuldig geconstrueerde en geënsceneerde voorstellingen. Het zijn geschilderde theaterstukken met literaire verwijzingen. 

Hoe Jan Steen zijn schilderijen maakte is onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Er is slechts een enkele voorbereidende tekening bewaard gebleven. Daarmee is het moeilijker om inzicht te krijgen in het proces, het ontstaan van het schilderij.

Het Haagse oeuvre van Jan Steen

De chronologie van het werk van Jan Steen is moeilijk in kaart te brengen, aangezien slechts een klein aantal schilderijen is gedateerd. Het Mauritshuis is bezig met een grootschalig onderzoek. Van het oeuvre-onderzoek zijn diverse filmpjes op Youtube.

Jan Steen werkte dus waarschijnlijk vijf jaar in Den Haag en trouwde hier in 1649 met de dochter van de landschapsschilder Jan van Goyen. Jan Steen verliet in1654 Den Haag en vestigde zich in Delft. Het grootste deel van zijn oeuvre maakte hij pas later, in de jaren 60 van de zeventiende eeuw. Hij woonde toen niet in Den Haag, maar in Warmond, Haarlem en later in Leiden.

De Haagse periode van Jan Steen behoort dus tot zijn vroege oeuvre. In deze tijd schilderde Jan Steen scènes van vrolijke boeren in en voor herbergen, kermis scènes en wintergezichten. Vaak is het kleurgebruik wat getemperd, zeker in verhouding met zijn late werk.

In deze periode schilderde Jan Steen ook de pendanten De vette en de Magere keuken (ca. 1650). In De Magere keuken is niet veel te eten. De pannen worden leeg geschraapt. Er liggen wat knollen op de grond. In het interieur vind je ook een schildersezel. Wellicht een toespeling op de problemen die zich rond deze tijd openbaarde bij zijn schoonvader? Deze schilderijen passen in de traditie van Pieter Bruegel (1527/1528- 1569). Het onderwerp werd ook door de gebroeders Van Ostade geschilderd, maar Jan Steen heeft er zijn eigen invulling aan gegeven door de introductie van de schildersezel in de magere keuken. 

Zijn schoonvader Van Goyen was naast succesvol landschapsschilder tevens handelaar in onroerend goed en speculant. Zijn financiën kende hierdoor grote hoogtes en diepe dalen. Hij raakte in financiële problemen en werd genoodzaakt om in 1651 uitstel van betaling te vragen. Steen is in deze periode in Den Haag en maakt al deze geldzorgen van dichtbij mee. In 1654 zijn de geldzorgen zo nijpend dat de fraaie woning van de familie Van Goyen aan de Dunne Bierkade verhuurd wordt. De familie gaat zelf in de naburige Wagenstraat wonen. Jan Steen vertrekt dan met zijn gezin naar Delft. 

Het werk van Jan Steen is over de hele wereld verspreid. In Den Haag heeft naast het Mauritshuis ook Museum Bredius een aantal interessante werken van Jan Steen.

De periode 1649 tot 1654 is dus waarschijnlijk de Haagse periode. Mogelijke voorbeelden van werk uit deze periode staan hieronder. Daarnaast kan je op sites zoals Publisht selecteren op deze periode.

Beschonken buiten Voorschoten 1640-1650 (?) Museum Bredius, Den Haag

Under the Influence outside Voorschoten by Jan Steen Museum Bredius 109-1946.jpg

De rondedans op het erf 1640-1679 Onbekend

Dansende boeren bij een herberg1646-1648, ca.Mauritshuis, Den Haag

Dancing Peasants at an Inn by Jan Steen Mauritshuis 553.jpg

Landschap met een zandweg1648, ca.Frans Hals Museum, Haarlem

Landscape with a Sandy Road by Jan Steen Frans Hals Museum os 2011-13.jpg

De meidans 1640-1679 Onbekend

Jan Steen - The May Dance Before an Inn.jpg

De vismarkt in Leiden 1646-1649, ca.Städel Museum, Frankfurt am Main

The Fish Market in Leiden by Jan Steen Städel Museum.jpg

Interieur met etende en drinkende boeren1649, ca.Frans Hals Museum, Haarlem

Interior with Peasants Eating and Drinking by Jan Steen Frans Hals Museum os 2011-4.jpg

Boerengezelschap met fluitspeler en oude man die jonge vrouw ten dans vraagt 1645-1650, ca.National Gallery, Londen

Peasants Merry-making outside an Inn by Jan Steen National Gallery NG2557.jpg

De zeven werken van barmhartigheid 1640-1679 Privéverzameling

De optocht met de Paasos 1640-1679 Onbekend

Winterlandschap met ijsvermaak circa 165 0Skokloster, Håbo

Jan Steen - Winter scene - Google Art Project.jpg

De bruiloft te Kana 1640-1679 Onbekend

Bosrijk landschap met kegelaars 1640-1679 Kunsthistorisches Museum, Wenen

JanSteen05.JPG

Kermis met herberggasten 1640-1679 Onbekend

Vissers op het strand (van Scheveningen) 1640-1679 Onbekend

De brillenverkoper1650-1653, ca.National Gallery, Londen

A Pedlar Selling Spectacles outside a Cottage by Jan Steen NG2556.jpg

De waarzegster 1640-1679 Petit Palais, Parijs

De aanbidding door de herders 1640-1679 Musée Granet, Aix-en-Provence

De aanbidding door de herders 1640-1679 Onbekend

Herbergtafereel met pijproker en open vuur1640-1679 Hermitage, Sint-Petersburg

Gezelschap met vioolspeler en dansend paar1640-1679 Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille

Lille PdBA jan steen menetrier.JPG

De sater en de boer1640-1679 J. Paul Getty Museum, Los Angeles

De paardenmarkt te Valkenburg (Zuid-Holland)1640-1679 Privéverzameling

Boerenerf met waterput en rustende reizigers 1640-1679 Nederlandse ambassade, Canberra

De waterput 1640-1679 Muzeum Narodowe w Warszawie, Warschau

De meikoningin 1648-1651, ca.Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

The May Queen by Jan Steen PMA Cat. 513.jpg

De waarzegster1650-1654, ca.Mauritshuis, Den Haag

The Fortune Teller by Jan Steen Mauritshuis 1111.jpg

De vette keuken 1640-1679 Privéverzameling De magere keuken 1640-1679 National Gallery of Canada, Ottawa

Jan Steen - The Lean Kitchen.jpg

De vette keuken 1640-1679 Municipal Art Gallery, Cheltenham

Jan Steen - The Fat Kitchen (Cheltenham).jpg

De magere keuken 1640-1679 Municipal Art Gallery, Cheltenham

Jan Steen - The Lean Kitchen 1650-55.jpg

De kolfspelers 1640-1679 Privéverzameling, Groot-Brittannië

De kiezentrekker 1651 Mauritshuis, Den Haag

Jan Steen - The Tooth-Puller - 020.jpg

De dood van Ananias 1651 Onbekend

Jan Steen - The Death of Ananias - Mathiesen Gallery.jpg

Laat de kinderen tot mij komen1640-1679 Privéverzameling

De sater en de boer 1640-1679 Privéverzameling Philips, Eindhoven

Mozes slaat water uit de rots 1640-1679 Städel Museum, Frankfurt am Main

Jan Steen - Moses Striking Water from the Rock.png

Kegelaars bij oude toren 1640-1679 Onbekend

Vechtende boeren, monniken en soldaten 1640-1679 Onbekend

De gekuste bruid 1640-1679 Onbekend

Ontwerp voor De gekuste bruid 1640-1679 Rijkscollectie, Den Haag

De dorpsbruiloft 1649-1655, ca.Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

Country Wedding by Jan Steen Museo Thyssen-Bornemisza.jpg

Rivierlandschap met figuren en een wagen voor een toren1641-1679Onbekend

River landscape, people and a cart in front of a tower, by Jan Steen.jpg

De waarzegster1648-1652, ca.Philadelphia Museum of Art, Philadelphia

The Fortune Teller by Jan Steen Philadelphia Museum of Art W1902-1-21.jpg

Zigeuners bij herberg, met waarzegster 1640-1679 Onbekend

Muzikanten op boerenerf1640-1679 Onbekend

Bruiloftstafereel in een herberg 1640-1679 Palazzo Bianco, Genua

Jan steen, scena d'osteria, genova 01 (cropped).JPG

De riviervismarkt met Jacobskerk in Den Haag1652-1654, ca.Haags Historisch Museum, Den Haag

The river-fish market in the Hague, by Jan Steen.jpg

De duiventil 1640-1679 Fondation Custodia, Parijs

Jan Steen - The Dovecote 38 steen 5515.jpg

De dorpskermis 1653 Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Jan Havicksz. Steen - The Village Wedding - Google Art Project.jpg

Dansende boeren voor een herberg 1653 Mauritshuis, Den Haag

Jan Steen Peasants before an Inn.jpg