Objectnummer: JvG1

Object: Dagobert stoel

Omschrijving: Het is een Renaissance-stoel met twee dwarse paren gebogen benen die kruisen onder de stoel. De oorsprong van deze stoel is de curulische zetel (Latijn: sella curulis). In het oude Rome was dit de naam van een erezetel met kenmerkende kruisvormige poten, die als ambtelijk onderscheidingsteken mocht worden gebruikt door de hoogste functionarissen (die vandaar de naam curulische magistraten droegen), zoals dat eerder het voorrecht was van de Romeinse koning. Na de Romeinse tijd is curulische zetel, ook wel curule-stoel of curulische stoel genoemd, de verzamelbenaming voor afgeleide latere stoelvormen geworden met gebogen X-vormige poten. De Dante zetel is daar een van. Oorspronkelijk is het een vouwstoel, maar deze stoel is een late variant uit de 20e eeuw. Deze Dagobert zetel bestaat uit 2 houten, x-vormige frames, die bovenaan door armleuningen met elkaar verbonden worden en onderaan door 2 sloffen. Boven de kruising van de gebogen stijlen is een half ronde zitting aangebracht en tussen de armleuningen een houten rugleuning. De decoratie komt uit de renaissance. Op de rugleuning een mascaron met bladranken in de stijl van Vredeman de Vries. De armsteunen eindigen in leeuwenkoppen.

Vervaardiger:

Vervaardigingsjaar: 1890-1919

Vervaardigingsplaats: Frankrijk

Annotatie: zetels

Afmetingen: 

Collectie: Jan van Goyenhuis, Fundatie Voorhoeve, Buitenmuseum (in langdurig bruikleen)

Verwervingsgegevens:

verwervingsmethode: 

verwervingsdatum:

persoon/organisatie van wie het object verworven is: 

standplaats: Den Haag