Objectnummer: B105

Objectnaam: Tegelbank

Vervaardigingsjaar: 

Vervaardigingsplaats: 

Omschrijving: Houten bank, groen geschilderd, met gesneden armleuningen en bekroning. Middendeel met gesneden afbeelding van twee engelen en de Ark des Verbonds. 
In de bank zijn 27 tegels aangebracht met Bijbelse motieven in purper. Bovenaan op de leuning een rij van 11 tegels naast elkaar, daaronder ter weerszijden telkens 3 tegels onder elkaar, en onder het zitgedeelte een rij van 10 tegels naast elkaar. Op de bank een purperen kussen. 

Annotatie:

Afmetingen: 1.50 x 1.27 (L x H)

Collectie: Van Balckeneynde Huis, Fundatie Voorhoeve, Buitenmuseum (in langdurig bruikleen)

Verwervingsgegevens:

verwervingsmethode: Deze tegelbank is afkomstig uit de ambachtsheerlijkheid Bennebroek en was een geschenk van Arnoldine Willink, de laatste ambachtsvrouwe van Bennebroek, aan J.H.C. Voorhoeve. 


De familie Willink bezat deze ambachtsheerlijkheid sinds 1816. Een ambachtsheer was “koning” in zijn eigen gebied: bestuurder, wetgever en rechter ineen. Arnoldine Willink was een huisvriendin van de familie Voorhoeve-van Oordt. Zij liet zich dan voorrijden in een fraai automobiel met daarop het wapenschild van de ambachtsheerlijkheid geschilderd en liet zich aankondigen. Zij was bijzonder religieus geïnspireerd en lid van de Darbistengemeenschap, aan welke kerkelijke organisatie zij ook een enorme schenking deed.

verwervingsdatum:

persoon/organisatie van wie het object verworven is: 

standplaats: Den Haag