Inventaris van het archief van Uitgeverij J.N. Voorhoeve 1876-1976

Inventaris van het archief van Uitgeverij J.N. Voorhoeve 1877-1976 toegang 1118

Directie en bedrijfsvoering
1 Akte van oprichting van de Uitgeversfirma J.N. Voorhoeve, 1942

2 Correspondentie betreffende de overname van LRV van Timotheus en de voortzetting, 1942-1955

3 Akte waarbij de verkooprechten van het weekblad Timotheüs worden overgedragen door de uitgeversfirma La Riviere en Voorhoeve te Zwolle aan JN Voorhoeve en JHC Voorhoeve, 1944

4 Stukken betreffende JHC’s toelating als Erkend Uitgever, 1949-1950 5 Notulen der vergadering van commissarisen , 1967
6 Stukken betreffende de overgang naar Kok , 1973-1976 Correspondentie

Toon details van deze beschrijving
7 Correspondentie betreffende auteursrechten , 1928-1969
8 Correspondentie met auteurs, etc, 1932-1958
9 Correspondentie met auteurs, collegae uitgevers etc. A-M, 1945-1959 10 Correspondentie met auteurs, collegae uitgevers etc. O-Z, 1945-1959 11 Correspondentie A-Z, 1947-1959
12 Correspondentie en rapporten over manuscripten A-K, jaren ’50
13 Correspondentie en rapporten over manuscripten M-Z, jaren ’50
14 Correspondentie met auteurs D-G, 1958-1975

15 Correspondentie met schrijvers H-J, 1958-1973
16 Correspondentie met auteurs N-S, 1958-1974
17 Correspondentie met auteurs over manuscripten, 1969-1973

18 Correspondentie en manuscript betreffende Levend Brood van Bob van Schore, 1968

19 Correspondentie betreffende Drukkerij La Riviere en Voorhoeve, 1945-1958 20 Correspondentie inzake verbod op publikaties van boeken, 1942-1943

Personeel
Toon details van deze beschrijving

21 Lijst verjaardagen van personeelsleden, ca 1970

22 Staat van overwerkgelden van personeel, 1946-1948

23 Stukken betreffende personeelsfonds, 1949-1959

24 Kasboekje van het personeelsfonds, 1965-1974

25 Kasboekje van het personeelsfonds, 1966-1971

Financiën
Toon details van deze beschrijving

26 Balansen, 1903-1907

27 Rekeningen van drukkerijen, 1894-1911

28 Personeelskasboek, 1959

29 Tabellarisch register omzetcijfers, 1903-1959

30 Jaarstukken betreffende Balans, 1909-1941

31 Rapportage van onderzoek naar tegenvallende bedrijfsresultaten over de periode 1917 tot 1935, 1917-1935

32 Jaarverslag over 1946, 1946-1947

33 Stukken met bijlagen betreffende bedrijfsvoering gedurende de oorlogsjaren, 1942-1947

34 Spaarbankboek Nutsspaarbank van J.N. Voorhoeve, later Uitgeversfirma J.N. Voorhoeve, 1940-1947

35 Kennisgeving van dividenduitkering aan J.H.C. Voorhoeve, 1967 36 Verkoopcijfers colporteurs, 1952-1960
37-49 Loonregisters, 1946-1958

50-70 Kasboeken Uitgeverij, 71-78 Overige kasboeken,
79 Magazijnboek, 1877-1902 80 Oplagecijfers per titel A-B, 81 Oplagecijfers op titel M-P, 82 Oplagecijfers op titels R-V, 83 Oplagecijfers per titel V-Z, 84 Inventarislijsten, 1903-1908 85 Inventaris, 1909

86 Inventaris boekvoorraad, 1945

87 Inventaris boekvoorraad, 1955-1965

88 Inventaris, 1965

89 Inventarisboeken , 1956-1957

Uitgaven
Toon details van deze beschrijving

90 Catalogi , 1930-1979
91 Catalogi, ca. 1957-1977
92 Catalogi voor jeugdlectuur Keurig en Fleurig, ca.1965-1988
93 Najaars-en kinderboekencatalogus, 1988
94 Reclamefolders en antwoordkaarten, z.j.
95 Reclamefolders van boeken, jaren ’60
96 Toonkamerboek Francien Faas, ca 1965
97 Toonkamerboeken met wenskaarten,boekenleggers en kerstwerkjes, z.j. 98 Toonkamerboek met boekomslagen en illustraties, 1966-1967

99 Toonkamerboek met verzuimkaarten en kaart-en knutselwerk, z.j. 100 Manuscript De Zanger van C.Baardman, z.j.

101 Manuscripten van twee kleutervertellingen berijmd door Elisabeth Wijnands, z.j.

102 Foto’s en dia’s van uitgaven van Voorhoeve, ca. 1957-1963 103 Originele ontwerpen boekomslagen, z.j.
104 Kerstknutsel-en leesboek, 1978
105 Plaatwerk-en wanddecoratie, z.j.

106 Nieuwe testament nieuwe vertaling in vellen acmepapier, z.j. 107 Afbeelding op doek, 1933

108 Twaalf krijttekeningen van de gelijkenissen van de Verloren Zoon van B.Bijtelaar, z.j.

109 Affiches met religieuze afbeelding, z.j.
110 Specimina van bladen met beloningsplaatjes , z.j.
111 Zeven schriftjes met boekresensies, 1906-1953
112 Traktaatjes, 1883-1945
113 Traktaten, ca.1895-1950
114 Specimina van kalenders, beloningsplaatjes, bouwplaten etc., 115 Specimina van kalenders, kaartjes etc.,
116 Verjaardagskalender, z.j.
117 Kalenderplatten, 1901-1905
118 Verjaardagskalender, z.j.
119 Kalenders, 1931-1950
120 Kalenders , 1942-1944
121 Kalenderschilden, 1908-1964

122 Evangeliebladen van uitgeverij Stirling Schotland, z.j.

123 Godsdienstige blaadjes uitgeverij D.A. Daamen Den Haag, z.j.

124 Godsdienstige blaadjes uitgeverij C.van Bentum Utrecht, 1876-1880

125 Godsdienstige blaadjes uitgeverij H. de Hoogh Amsterdam, z.j.

Marketing
Toon details van deze beschrijving

126 Abonnementenboek, 1930-1943

127 Intekenlijsten scheurkalenders, 1954-1966

128 Foto van een verkoopstalletje JNV, z.j.

Jubilea
Toon details van deze beschrijving

129 Stukken betreffende het 100-jarig bestaan van de uitgeverij, 1976

130 Kranten-en tijdschriftartikelen met bijlagen betreffende het 100 jarig bestaan, 1976

131 Gouden jubileum affiche met afbeeldingen van H.C.Voorhoeve en J.N. Voorhoeve en een foto van onbekend kind gemaakt door Frienks Leiden, 1927

Overig
Toon details van deze beschrijving

132 Advertenties, 1932-1941
133 Correspondentie Verguld Blazoen, 1940-1942
134 Vergunningen voor papieraankoop, drukken etc, 1942-1951

135 Afbeelding ‘Profetische stroom des tijds’ uitgegeven door W.H.Kirchberger , 1854

136 Partituur J.N.V. Lied door E.Voorhoeve – van Oort en Jan Asdot, z.j. 137 Ansichtkaarten, kerstkaarten en doosjes met boekenleggertejs, z.j.

Aanvulling 2018

Toon details van deze beschrijving

138 Balansboek, 1903 – 1915

139 Kopieboek met kopieën van uitgaande brieven, juni 1913 – dec 1914

140 Begrotingen van Timotheus, 1913 – 1914, 1946 – 1955

141 Notulen van vergaderingen van de directie en commissarissen van La Rivière & Voorhoeve N.V., 1922 – 1943

142 Notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders van N.V. Drukkerij La Rivière, 1924 – 1929

143 Handtekeningboek ter ere van het 50 jaar bestaan van Uitgeverij J.N. Voorhoeve, 1927

144 Stukken betreffende overeenkomsten, kwitanties en verantwoordingen met betrekking tot J.M. Bredee’s Uitgevers MY.N.V., (1878) 1931 – 1962

145-150 Kasboeken, 1936 – 1947, 1952 – 1956
151 Correspondentie betreffende het weekblad Timotheus, 1936 – 1981

152 Stukken betreffende inschrijvingen, verzekeringen, borgtochten, schuldbekentenissen, balansen, statuten en rapporten, 1939 – 1949, 1951

153 Stukken betreffende Drukkerij La Rivière & Voorhoeve N.V., 1943 – 1967 154 Ingekomen stukken, 1948 – 1962

155 Stukken betreffende de overname en bedrijfsvoering van uitgeverij Jan Haan N.V., 1961 – 1966

156 Verzameling van krantenartikelen betreffende de Uitgeverij J.N. Voorhoeve, z.j.