Objectnummer: B97

Objectnaam: Bundel met zeven gedichten ‘Prettige tijdkorting’

Maker: Goeverneur, J.J.A. (1809-1889)

Vervaardigingsjaar:  (1e uitgave 1857)

Vervaardigingsplaats:

Omschrijving: Bundel met zeven gedichten ‘Prettige tijdkorting’, fraai geïllustreerd 

Het knaapje in het bosch

Het knaapje had geloopen

Den ganschen dag in ’t bosch; 

De slaap heeft hem bekropen Daar op het groene mos. 

Toen daalden uit de boomen De eekhorens naar beneên; 

De hazen zijn gekomen En dansten om hem heen; 

De dartle reetjes speelden Om hem in struik en riet; 

De lieve vogels kweelden Hun allerzoetste lied. 

Maar niemand stoorde ’t knaapje En niemand deed hem leed, Tot hij, verkwikt door ’t slaapje, 

Weêr de oogen open deed. 

Toen zijn ze op eens verdwenen In ’t allerdichtste geboomt; En ’t heeft den knaap geschenen, Dat hij ’t al had gedroomd. 

De wraak der dieren

De onnoozele dieren in ’t eenzame bosch, Die leefden recht vredig en blij; 

Maar…. poef-paf! daar kwam er een jager op los En knalde ’t van verre en nabij. 

Daar stoof toen het hert voort in hollende vaart, De ree volgde in vliegende vlucht, 

De haasjes, ze doken zich angstig ter aard, Verschrikt door het wilde gerucht. 

En toen nu in ’t eind weer de rust was hersteld, Toen heerschte er ontsteltnis en rouw, 

Want menig dier vond er zijn makker geveld Of miste er zijn kind of zijn vrouw. 

Nu werden de dieren verbolgen te moê, De woede en de schrik gaf hun moed; 

Zij zwoeren den jager den ondergang toe En dorstten naar wraak en naar bloed. 

De onnoozele dieren in ’t groenende woud, Voorheen stil en goedig en zacht, 

Ze waren thans woedend en razend en stout; – Daar kwam weer de jager ter jacht. 

Wild schoten zij toe en zij grepen hem aan, – Geweken was eerbied en schroom, –
En dra was ’t met hond en met jager gedaan 

En hingen zij dood aan een boom. 

Annotatie: prentenboek

Afmetingen: 

Collectie: Van Balckeneynde Huis, Fundatie Voorhoeve, Buitenmuseum (in langdurig bruikleen)

Verwervingsgegevens:

verwervingsmethode: 

verwervingsdatum: 

persoon/organisatie van wie het object verworven is: familie Voorhoeve

standplaats: Den Haag