Objectnummer: JvG2

Objectnaam: hoog- en laagveenturf

Objectbeschrijving: Twee 17e eeuwse turfjes die hun lot (opgebrand worden) ontkomen zijn, doordat ze in de 17e eeuw als isolatiemateriaal gebruikt zijn in een Gouds huis. Bij restauratie van het huis (dat in 1696 gebouwd is) kwam een partij turf tevoorschijn tussen de muren. De aannemer schonk de turfjes aan het Streekmuseum in Reeuwijk. De turf werd wel vaker als isolatiemateriaal gebruikt, maar de bedoeling was toch eigenlijk dat het als brandstof gebruikt werd. De laagveenturf is gebaggerd- veen dat na een hele reeks bewerkingen pas bruikbaar is als brandstof. Hoogveenturf wordt gestoken en is sneller bruikbaar. Er zijn drie turfjes. Hoogveenturf is makkelijker aan te steken, brandt hevig, maar kort. Laagveenturf is moeilijker aan te steken, maar brandt veel langer en blijft lang gloeien. Het werd bijvoorbeeld ook in de stoven (tegen koude voeten in de kerk of in een arreslee) gebruikt.