Objectnummer: B28

Objectnaam: Portret J.M. Voorhoeve (1844 – 1922)

Vervaardigingsjaar: 1915

Maker: gesigneerd H.J. Wesseling 

Omschrijving: Portret J.M. Voorhoeve (1844 – 1922).

Johannes Marinus Voorhoeve, geb. Rotterdam 27 Augustus 1844, lid firma’s H.C. Voorhoeve & Co, en J. en J.M. Voorhoeve aldaar, mede-oprichter en lid firma Voorhoeve en Jelier, reders aldaar, president-directeur der Noord-Brabantsche-Duitsche Spoorweg Mij., te Gennep, directeur N.V. Maas-Buurtspoorweg,; lid van den Gemeenteraad te R’dam; lid der Prov. St. van Zuid.- Holland; voorz. van den Raad van Beroep voor de Vermogens- en Inkomstenbelasting; Ridder i. d. Orde van den Nederl. Leeuw; Comm. i. d. Orde v. Or.-Nassau; Ridder i. d. Russische Orde van Stanislaus IIIe kl.; Ridder i. d. Pruisische Orde van den Rooden Adelaar III kl.; Comm i. d. Koninkl. Br. Victoria Orde IV kl. en Comm. i. d. Hessische Orde v. Philip den Grootmoedige. tr. Den Helder 14 juni 1870 Elsje Johanna Gerarda Petronella Tichelman, geb. Medemblik 10 juni 1847, overleden Nijmegen 5 okt. 1917, dr. van Gerardus Tichelman en Elsje Johanna Schadee.

NBDS: Deze spoorlijn werd aangelegd in 1869, als onderdeel van de kortste route tussen Londen en Moskou, via Berlijn – toen nog de hoofdstad van Pruisen (een jaar later werd het keizerrijk uitgeroepen, bij “de oorlog van 1870”). En het einde van de spoorlijn viel samen met de vlucht van der Kaiser (die dus via Gennep ons land binnenkwam). Ook het Russische goud vond na de val van het tsarenrijk zijn weg via Gennep. Na WO I werd de lijn aan beide zijden van de grens genationaliseerd en ging uiteindelijk failliet.

De NBDS-lijn werd geopend met de bedoeling een onderdeel van de snelste verbinding Londen – Berlijn – Sint-Petersburg te zijn. Vanaf 1881 reden over deze lijn sneltreinen (boottreinen) waarmee men zonder overstappen van Vlissingen via Wesel naar Berlijn en Hamburg kon reizen. Vanaf station Vlissingen kon de reis worden voortgezet met schepen van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland die de reizigers naar Queenborough brachten. Hier kon worden overgestapt op de treinen van de London, Chatham and Dover Railway naar London. Vanwege dit comfort maakten veel vorsten en diplomaten voor hun Europese reizen gebruik van dit traject. In de treinen (mailtreinen) reden postrijtuigen en rijtuigen gesteld door de CIWL mee (WL en WR). Het Duitse grensstation was Goch en Hassum, het Nederlandse was Gennep. De spoorlijn werd het “Duits Lijntje” genoemd; in Duitsland luidde de naam Boxteler Bahn.

Tussen Büderich en Wesel gebruikte de NBDS een 1950 m lange spoorbrug over de Rijn. Deze werd gebouwd tussen 1872 en 1874, als onderdeel van de aanleg van de lijn Hamburg – Münster – Wesel – Straelen – Venlo door de Köln-Mindener Eisenbahn. Een ander belangrijk kunstwerk op het 100 km lange baanvak was de Maasbrug bij Gennep.

De Eerste Wereldoorlog maakte in 1914 een einde aan dit prominente verkeer. In deze periode maakten vooral vluchtelingen uit Engeland en Amerika gebruik van de NBDS door het toenmalige neutrale Nederland.

Annotatie: portret, schilderij

Afmetingen: 57 x 47 cm

Collectie: Van Balckeneynde Huis, Fundatie Voorhoeve, Buitenmuseum (in langdurig bruikleen)

Verwervingsgegevens:

verwervingsmethode: Erf. In 1955 stierf deze tak van de familie Voorhoeve uit, waarna de schilderijen belandden in het ouderlijk buitenhuis van de familie J.H.C. Voorhoeve in Overijssel. In 1973 kwamen beide portretten te hangen in de salon op Dunne Bierkade 17, links en rechts van de vleugeldeuren. Na het overlijden van J.H.C. Voorhoeve in 1995 kwamen de schilderijen te hangen op de huidige plaats, de blauwe salon van nr. 18.

verwervingsdatum: 1955

persoon/organisatie van wie het object verworven is: nazaten J.M. Voorhoeve (1844 – 1922)

standplaats: Den Haag