Objectnummer: JvG3

Objectnaam: Haardplaat

Vervaardigingsjaar: twintigste eeuw

Vervaardigingsplaats: onbekend

Omschrijving: Massief haardplaat vervaardigd uit gietijzer – Gebaseerd op de Bijbelse voorstelling van David & Saul

De haardplaat is rechthoekig, met boog aan de bovenkant. Bovenop een hoofd van een Engel geflankeerd. De omlijsting tussen de buitenste rand en het parelsnoer is versierd met bladmotieven. Hierboven twee dolfijnen. In het midden een afbeelding van twee mannen: de een met een lange baard in een mantel, de ander met een korte baard met kroon, koningsmantel en wapenuitrusting. De mannen worden bezocht door een een engel met doodshoofd en zwaard. Linksonder een stenen altaar met vlammen waarin de geofferde stier. In het midden onderaan een harp.

De grijsaard die rechts achter koning David staat is de profeet Nathan die David terecht wees omdat hij zich in de ogen van God had misdragen. David had overspel gepleegd en, toen dat dreigde uit te komen, haar man de dood in gejaagd. De engel met zwaard en doodskop komt dat nog even fijntjes onder de aandacht brengen. Maar verder vergaf God David altijd wel, omdat hij steeds berouw toonde (daarom dat offer links). Op de achtergrond, links naast David, is een tempelachtig gebouwtje te zien, symbool van de tempel die David had willen bouwen maar niet mocht van God vanwege zijn gedrag. De bouw daarvan werd daarom doorgeschoven naar zijn zoon en opvolger Salomon

De haardplaat is nog een goede conditie, hier en daar kleine slijtage.

Gewicht: 70kg+ 

Annotatie: haardplaat

Afmetingen: 

Collectie: Jan van Goyen Huis, Fundatie Voorhoeve, Buitenmuseum (in langdurig bruikleen)

Verwervingsgegevens:

verwervingsmethode: 

verwervingsdatum: 

persoon/organisatie van wie het object verworven is: 

standplaats: Den Haag