De collectie van het Buitenmuseum

Wereldberoemde kunstenaars, monumenten aan een unieke Hollandse gracht en tal van objecten in de binnen- en buitenlocaties geven een goed beeld van wat het Buitenmuseum, Schilderrijk Den Haag te bieden heeft en hoeveel internationaal vermaarde kunst in het verleden hier is geproduceerd.

Kernwoord bij ons collectiebeleid is contextualisering. De opslag van herinneringen in het menselijk brein is locatiegebonden. Bezoek aan een locatie waar iets gebeurd is, waar iemand woonde, waar iemand werkte, zijn gedachten aan het papier toevertrouwde, schilderde of tekende, beklijft meer dan een regulier museumbezoek. Toegankelijkheid en zichtbaarheid van deze locatiegebonden verhalen staan bij het collectiebeleid van het Buitenmuseum centraal.

Deze website geeft een kijkje de collectie van het Buitenmuseum. Door op de onderstaande afbeeldingen te klikken kan  verschillende onderwerpen bekijken die wij hebben uitgewerkt; van de fysieke objecten in de binnenlocaties en de kunstwerken die hier zijn gemaakt tot de objecten en monumenten van de buitenlocaties. Bovendien wordt er een koppeling gemaakt met immaterieel erfgoed.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van het Buitenmuseum, de Fundatie Voorhoeve en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ook gaat dank uit naar het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor de cursussen en begeleiding en de Provincie Zuid-Holland voor de website van de Canon van Nederland. Ook de bezoekers van het Buitenmuseum die financieel bijgedragen hebben aan het project worden hiervoor bedankt.

De Collectie van het Buitenmuseum bestaat uit:

A. Het Buitenmuseum beschikt over een collectie voorwerpen in een aantal binnenlocaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om een Oud-Hollandse tegelcollectie, schilderijen, porselein, meubelen en archeologische vondsten.

B. Het Buitenmuseum richt zich ook uitdrukkelijk op de locaties als plaats van herinnering. Schilderijen, tekeningen, porselein, gebouwen of andere objecten die hier zijn ontworpen, getekend, geschilderd, werk dat hier is ontstaan, is gevonden en/of geproduceerd, maar elders is ondergebracht, vaak in roemruchte musea of in Den Haag en omgeving te bewonderen zijn. Zo is het een ambitie van het Buitenmuseum om een database samen te stellen met verwijzingen naar relevant werk en informatie over de kunstenaars Jan van Goyen (1596-1656), Paulus Potter (1625-1654), Jan Steen (1626-1679), Bartholomeus van Hove (1790-1880), Salomon Verveer (1813-1876), Maurits Verveer (1817-1903), Elchanon Verveer (1826-1900), Johannes Bosboom (1817-1891). Ook van de architect Claes Dircx van Balckeneynde (1600-1664) kan het werk in kaart worden gebracht. Deze ambitie voor de komende vierjarige periode is slechts haalbaar wanneer gestreefd wordt naar optimale informatie- verwerking. Wij beperken ons tot een verkennende studie van het werk van de diverse kunstenaars. Een uitputtende of vrijwel volledige weergave van het werk van de bovengenoemde personen is niet mogelijk, aangezien per kunstenaar jarenlange studie nodig zal zijn en wij de mankracht, het budget en de kennis daarvoor niet in huis hebben. Wel zijn onze vrijwilligers voldoende uitgerust en professioneel om de verkennende studie tot een goed einde te brengen. Hierbij is het nodig om te verwijzen naar diverse internationale musea en met musea in Den Haag.

C. Deels gaat het bij het collectiebeleid ook letterlijk om ‘buiten’; de gevels en panden, de achtergelegen (stijl)tuinen en de kades zijn voor het museum van belang. Informatie over de bouw en de aanleg van tuinen, panden en gracht zal in kaart worden gebracht.